Players born on 5 November – Ukrainian football championship

Nat. Player name Date Position
Romanov, Yuri 05.11.1963 Defender
Chukhleba, Oleh 05.11.1967 Midfielder
Gakhokidze, Georgi 05.11.1975 Forward
Shelayev, Oleh 05.11.1976 Midfielder/Centre midfielder
Oleksiyenko, Ivan 05.11.1979 Midfielder
Lyba, Nazariy 05.11.1987 Defender
Blanco Leschuk, Gustavo Ezequiel 05.11.1991 Striker
Ilchysh, Maksym 05.11.1992 Defender
Solovyov, Vitaliy 05.11.1992 Striker
Ryashko, Mykhaylo 05.11.1996 Defender
Ghecev, Mihail 05.11.1997 Midfielder

Show player statistics by date of birth© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.018056154251099 sec