Players born on 11 August – Ukrainian football championship

Nat. Player name Date Position
Biskup, Ihor 11.08.1960 Defender
Zakharov, Oleksandr 11.08.1969 Midfielder
Shulyatitski, Yuriy 11.08.1970 Midfielder
Kosovskiy, Vitaly 11.08.1973 Midfielder
Bermudes, Dmytro 11.08.1980 Midfielder
Melnyk, Viktor 11.08.1980 Midfielder/Defender
Aladashvili, Kakhaber 11.08.1983 Defender
Bordiyan, Vitaly 11.08.1984 Defender
Kovalenko, Yevhen 11.08.1992 Midfielder
Kucherov, Valeriy 11.08.1993 Midfielder
Mazur, Myroslav 11.08.1998 Defender

Show player statistics by date of birth© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.016140937805176 sec