Players born on 12 June – Ukrainian football championship

Nat. Player name Date Position
Kvasnikov, Sergey 12.06.1960 Goalkeeper
Burlaka, Serhiy 12.06.1970 Midfielder
Mardas, Gennadiy 12.06.1970 Midfielder
Amyliokhin, Serhiy 12.06.1974 Midfielder
Shutov, Oleksandr 12.06.1975 Midfielder
Lavrynenko, Yuriy 12.06.1977 Defender
Simonenko, Serhiy 12.06.1981 Midfielder/Defender
Kanyuk, Andriy 12.06.1983 Defender
Hryshyn, Valeriy 12.06.1994 Striker
Malakyan, Gor 12.06.1994 Midfielder
Cherednychenko, Ilya 12.06.1995 Midfielder
Solomakha, Daniil 12.06.1996 Striker© 2011-2019 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.012897968292236 sec